لایو اول : انتخاب میکروکنترلر ها در پروژه

در این لایو تلاش شد با دعوت از چندین نفر از مهندسین با تجریه از نظرات و تجربیات آن ها در مورد انتخاب میکروکنترلر ها در انجام پروژه و همچنین چالش های روبه روی ما پس از انتخاب یک میکروکنترلر برای پروژه را برسی کنیم. ویدیو این لایو را میتوانید از لینک رو به رو دانلود کرده و مشاهده کنید .

لایو دوم : اتوماسیون صنعتی در روند انجام پروژه ها

در این لایو پیرو صحبت های مهندس خدادادی در جلسه قبلی به صورت کامل این موضوع را برسی کردیم و در خدمت ایشان بودیم و راجب مدیریت پروژه و اتوماسیون پروژه صحبت شد و از تجربیات ایشان استفاده کردیم و این موضوع ادامه دارد و در جلساتی باز برسی مشود . ویدیو این لایو را میتوانید از لینک رو به رو دانلود کرده و مشاهده کنید به زودی .....